Gå til innhold

I tillegg til å gi en meningsfylt hverdag til mange, bidrar arbeidstakere og deltakere til en stor verdiskapning i Tromsø gjennom sitt daglige virke i vår bedrift.

Bedriften driver produksjon, salg og yrkesrettet kvalifisering innen en rekke produksjons- og fagområder.

I tillegg til salg av tiltaksplasser til NAV og Tromsø kommune samarbeider Tromsø ASVO med Troms fylkeskommune om lærekandidater og arbeidspraksis for skoleelever.

Hele bedriften er kvalitetssikret gjennom kvalitetssikrings standarden Equass. Bedriften forholder seg til gjeldende forskrifter, regelverk, kravspesifikasjoner og andre gjeldende avtaler som gjelder for våre typer bedrifter.

Tilbakemeldinger

Vil du gi oss en tilbakemelding kan du sende en e-post til firmapost@tromsoasvo.no

Mer om bedriften

Missing photo

Vi har en strålende stab, og trenger du å få kontakt med noen av dem så er oversikten her.

Ansatte

Missing photo

Hvorfor vi gjør som vi gjør? Jo våre aktiviteter og retningen vi beveger oss i er trygt forankret.

Formål og filosofi

Missing photo

Interessert i tall og historikk? Her finner du de siste fem årsrapportene våre.

Årsmeldinger