Gå til innhold

En vekstbedrift med mennesket i fokus!

Formål

Tromsø ASVO AS ble etablert i 1989 som et aksjeselskap, heleid av Tromsø kommune. Bedriften har i dag 120 ansatte, derav 20 i ledelse og administrasjon. Størstedelen av bedriften holder til i Killengrens gate 7-11 (Austadbygget) i Tromsø, og i tillegg drifter vi kaféen på Sør-Tromsøya sykehjem.

Et godt samarbeid med kommunen og næringslivet gjør det mulig med varierte oppgaver og arbeidstilbud for våre ansatte. Overfor kunder må vi konkurrere på like vilkår som alle andre leverandører på markedet og du kan stole på at det vi leverer er av like høy kvalitet som det du får andre steder.

Hovedoppgave

TROMSØ ASVO sin hovedoppgave er å avklare, kvalifisere, integrere og inkludere. Målet er at enkeltmennesket blir en del av et inkluderende arbeidsliv. Det er positivt for den enkelte, for bedriften, og for hele samfunnet.

Tromsø ASVOs formål er å gi mennesker med ulik nedsatt funksjonsevne økt kompetanse, ivareta dagens kompetanse, styrke arbeidsevnen og dermed øke deltagernes mulighet for ulikt arbeid og utdanning.

Dette gjøres gjennom bedriftens ulike arbeidsarenaer innenfor kantiner, utsalg, ulike serviceoppdrag og levering av Jobbfrukt..

Verdigrunnlag

Tromsø ASVOs verdigrunnlag bygger på respekt, trygghet, glede og vekst. Hos oss finnes stor arbeidsglede og entusiasme i hverdagen.

Respekt

Ordet respekt for Tromsø ASVO betyr å vise forståelse for forskjeller, kulturer og faglighet. Gi mulighet for involvering. Gi tilbakemelding med utgangspunkt i mottakers ståsted.

Trygghet

Tromsø ASVO ønsker å bidra til at alle har det bra. Skape en god ramme for opplæring, arbeid og produksjon.

Glede

I Tromsø ASVO ønsker vi å ha fokus på å glede oss over de små, store og gode opplevelsene i bedriften. Å ha humor og latter som en del av hverdagen der dette er naturlig.

Vekst

I Tromsø ASVO ønsker vi å bruke vår kompetanse til å skape et godt miljø for vekst i bedriften på alle nivå. Vi ønsker å bidra til vekst ved å dele og dra nytte av hverandres kompetanse.