Gå til innhold

vi gir opplæring, avklarer, kvalifiserer og tilpasser arbeidet til hver enkelt. Vi gir deg muligheter til personlig utvikling og du får anledning til å prøve deg i ulike avdelinger med varierte arbeidsoppgaver.

Dine rettigheter

 • Du har rett på tydelig informasjon om hva vi tilbyr deg
 • Du har rett til en arbeidsdag som er tilrettelagt for deg
 • Du har rett til arbeidsoppgaver og arbeidstid som er tilpasset deg
 • Du har rett på riktig opplæring og veiledning
 • Du har rett til å være med å bestemme i beslutninger som gjelder deg
 • Du har rett til å klage på tilbudet du får hos oss, se klageskjema på Tromsø ASVO sine hjemmesider
 • Du har rett til å bli hørt
 • Du har rett til å være den du er – du skal ikke behøve å grue deg til å gå på jobb
 • Du har rett til å snakke med andre og å si hva du mener
 • Du har rett til å bli respektert for den du er
 • Du har rett til ditt eget privatliv og at vi ikke snakker om deg til andre
 • Du har rett til å vite hva vi skriver om deg
 • Du har rett til ferie og fri i helgene og alle dagene som er røde på kalenderen

Dine plikter

 • Du må gi oss riktige opplysninger om det som er viktig for at vi skal kunne hjelpe deg
 • Du må følge alle reglene og rutinene hos oss
 • Du må følge sikkerhetsbestemmelsene hos oss
 • Møte opp til rett tid, og gi oss beskjed hvis du er syk
 • Skrive egenmelding eller levere sykemelding når du er tilbake på jobb
 • Du må vise respekt for dine kollegaer